Petitie

Textul de lege

Ordinul nr. 8/2014 pentru stabilirea condiţiilor de operare în spaţiul aerian naţional a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord

Art. 1.

(1) Operarea aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord în spaţiul aerian naţional este permisă numai în zone de spaţiu aerian segregat temporar, înfiinţate, alocate şi activate conform reglementărilor aplicabile în vigoare.

(2) Zonele prevăzute la alin. (1) se stabilesc în întregime în spaţiul aerian de clasă G, iar limita verticală superioară a acestora trebuie să fie cu cel puţin 150 m sub limita minimă a spaţiului aerian controlat.

(3) Cererea pentru înfiinţarea zonei prevăzute la alin. (1) se transmite de către operatorul aeronavei Autorităţii Aeronautice Civile Române cu cel puţin 45 de zile înainte de data prevăzută pentru începerea activităţii. Modelul cererii şi informaţii privind documentele-suport care trebuie anexate acesteia se publică pe pagina proprie de internet a Autorităţii Aeronautice Civile Române www.caa.ro.

(4) Alocarea şi activarea zonelor prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile.
Art. 2.

În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) operator al aeronavei - persoană fizică sau juridică care efectuează operaţiuni aeriene cu o aeronavă civilă motorizată fără pilot la bord şi care solicită în acest scop înfiinţarea unei zone de spaţiu aerian segregat temporar conform prevederilor prezentului ordin;

b) spaţiu aerian de clasă G - zonă delimitată de spaţiu aerian în care nu sunt furnizate servicii de control al traficului aerian.
Art. 3.

O aeronavă civilă motorizată fără pilot la bord şi cu masa maximă la decolare mai mare de 150 kg poate fi operată în spaţiul aerian naţional, în condiţiile respectării cerinţei prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) deţine un certificat de înmatriculare;

b) deţine un certificat de tip şi un certificat de navigabilitate, conform cu reglementările europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE;

c) operatorul aeronavei este certificat, după caz, în funcţie de operaţiunile aeriene civile desfăşurate, în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile emise la nivel naţional sau cu cele emise la nivelul Uniunii Europene;

d) aeronava este asigurată, conform legii, pentru daune produse terţilor.
Art. 4.

O aeronavă civilă motorizată fără pilot la bord şi cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 150 kg poate fi operată în spaţiul aerian naţional, în condiţiile respectării cerinţei prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) deţine un certificat de identificare emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau un certificat de înmatriculare ori un document echivalent emis de alt stat;

b) în cazul în care aeronava are o masă maximă la decolare mai mare de 15 kg, deţine un permis de zbor naţional emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau un document de certificare tehnică echivalent emis de alt stat, recunoscut de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;

c) aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terţilor.
Art. 5.

(1) Nicio prevedere a prezentului ordin nu exonerează operatorul unei aeronave civile motorizate fără pilot la bord de obligaţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional.

(2) Prezentul ordin nu se aplică:

a) aeromodelelor, aşa cum acestea sunt definite şi clasificate de către Federaţia Internaţională de Aeromodelism şi de către Federaţia Română de Modelism, atunci când sunt utilizate în cadrul competiţiilor, demonstraţiilor aeriene sau al altor manifestaţii oficiale organizate de Federaţia Română de Modelism;

b) aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord şi cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 1 kg, atât timp cât:

- sunt operate într-o zonă deschisă, fără construcţii cu destinaţia de locuinţă;

- sunt operate fără depăşirea câmpului vizual al persoanei care asigură comanda aeronavei de la sol, dar nu mai mult de 150 m distanţă pe orizontală şi de 100 m distanţă pe înălţime faţă de această persoană;

- nu au montate pe ele aparatură pentru filmare sau transmisie de date.

(3) Răspunderea pentru eventuale daune provocate ca urmare a operării aeromodelelor şi aeronavelor prevăzute la alin. (2) revine în totalitate persoanelor care asigură comanda acestora de la sol.
Art. 6.

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Aeronautică Civilă Română publică pe propria pagină de internet, www.caa.ro, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3).

(2) Până la data de 30 iunie 2015, Autoritatea Aeronautică Civilă Română va elabora şi va supune aprobării ministrului transporturilor proiectele reglementărilor aeronautice civile naţionale privind operarea în spaţiul aerian naţional a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord şi care au masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 150 kg.
Art. 7.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
Art. 8.

Textul Petitiei

PETITIE
Ordinul nr. 8/13.01.2014, prin care Ministrul Transporturilor a statuat, in mod unilateral si abuziv, conditiile de operare in spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord, a "ridicat in aer", inca de la publicarea lui in Monitorul Oficial, la data de 21.01.2014, o serie de controverse, in lumina masurilor excesive instituite de catre autoritatea publica emitenta.
Prevederile controversatului act normativ sunt NELEGALE, intrucat impun obligatii si limiteaza drepturile cetatenilor romani, incalcandu-se, astfel, cele mai fundamentale libertati ale omului:

1. Ingradeste spiritul competitiv, anuland principiile si elementele esentiale ale concurentei.
i. Avand in vedere necesitatea crearii unui mediu concurential, Constitutia prevede ca economia Romaniei este economie de piata, bazata pe libera initiativa si concurenta.
De asemenea, statul este obligat sa asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. Legislatia subsecventa dezvolta aceste principii in Legea concurentei nr. 21/1996 - republicata, precum si-n alte acte normative.
ii. Or, prevederile Ordinului mai sus rubricat incalca flagrant dispozitiile Legii concurentei prin instituirea monopolului in favoarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane (AACR), singura entitate indreptatita:
➢ sa aprobe cererea privind operarea aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord, "cu cel putin 45 de zile inainte de data prevazuta pentru inceperea activitatii", astfel cum rezulta din dispozitiile art. 1, alin. (3) din Ordinul nr. 8/2014. Obligatia instituita in sarcina utilizatorilor de drone, in sensul solicitarii unei autorizatii, inauntrul unui termen expres mentionat, nu poate fi primita, fiind inaplicabila, deoarece există riscul ca, spre exemplu, in ziua "autorizata" pentru zbor, sa existe conditii meteo nefavorabile, care sa impiedice desfasurarea activitatilor de zbor, ceea ce ar conduce, inevitabil, la necesitatea reluarii procedurii privind obtinerea unei noi autorizatii, intr-un nou termen de 45 de zile;
➢ sa emita un certificat de identificare/inmatriculare, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 4, lit. a) din Ordinul nr. 8/2014;
➢ sa aloce si sa stabileasca zonele de operare a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 1, alin. (4) din Ordinul nr. 8/2014.
iii. Prin urmare, este fara putinta de tagada ca necesitatea elaborarii unui proiect de lege care sa reglementeze domeniul operarii aeronavelor fara pilot - asa numitele drone - a avut la baza o miza economica, daca ne raportam la concurenta existenta intre piata de servicii oferita prin intermediul utilizarii dronelor si cea a serviciilor aviatiei utilitare. Cu titlu de exemplu, serviciile de fotogrametrie (realizarea unei harti) efectuate de catre aviatia utilitara sunt mult mai costisitoare decat acelasi tip de servicii oferit cu ajutorul dronelor, care utilizeaza o metoda de zece ori mai economica.

2. Incalcarea dispozitiilor art. 53 din Constitutia Romaniei, in sensul restrangerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.
i. Avand in vedere semnificatia atribuita unor termeni si expresii uzitate in continutul Ordinului Ministrului Transporturilor, atat proprietatile private, cat si zonele publice la nivelul solului ar fi considerate spatiu aerian. Din punct de vedere al codului aeronautic nu exista o delimitare clara a limitei de jos a spatiului aerian, se permite zborul la minim 300m deasupra solului, exceptand zonele de aterizare si de terminal.
ii. Or, prin aceasta interpretare restrictiva a termenilor, Ordinul nr. 8/2014 interzice, practic, hobby-ul aeromodelism, deoarece toate echipamentele de control radio au legatura de date pentru siguranta zborului, restictionandu-se, astfel, operarea aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord numai la cele cu masa maxima la decolare mai mica sau egala cu 1 Kg si fara legatura de telemetrie, modele utilizate de catre incepatori, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 5, alin. (2), pct. b) din acelasi Ordin.

3. Incalcarea dispozitiilor art. 31 din Constitutia Romaniei, in sensul in care se ingradeste dreptul la informatie.
i. Pornind de la principiul ca libertatea presei presupune o recunoastere a dreptului de a cauta informatii si imagini, precum si de a exprima opinii, fara a fi ingradit de vreo autoritate (politica, administrativa, economica, juridica etc.), se evidentiaza, fara echivoc, caracterul abuziv al dispozitiilor art. 5, alin. (2), pct. b) din Ordinul nr. 8/2014, care interzic amplasarea pe aeronave civile motorizate fara pilot la bord, a camerelor foto-video.
ii. Mai mult decat atat, reglementarea utilizarii camerelor foto-video nu intra in atributiile Ministerului Transportului, in calitate de autoritate emitenta a Ordinului nr. 8/2014.

4. De asemenea, dispozitiile restrictive ale Ordinului nr. 8/2014 ingradesc si limiteaza desfasurarea normala a urmatoarelor activitati economice si culturale:
➢ Sub aspect economic, este cunoscut faptul ca serviciile oferite prin manevrarea dronelor sunt bazate pe operativitate si flexibilitate. Or, necesitatea anuntarii cu 45 de zile inainte a zborului, va restrictiona atat promovarea imaginilor care evidentiaza valorile tarii nostre, cat si dezvoltarea programelor de inovatie tehnologica.
➢ Sub aspect cultural, o eventuala aplicabilitate a normelor instituite prin Ordinul Ministrului Transporturilor ar ingradi dreptul la educatie si invatamant, daca ne raportam la interesul manifestat de catre studentii si/sau elevii de liceu, in sensul realizarii unor proiecte pe tema transmisiilor de date de telemetrie pe aeromodele.
➢ Si, nu in ultimul rand, normele cu caracter imperativ, instituite prin forta de constrangere a Ordinului nr. 8/2014, aduc atingere grava prin blocarea proiectelor bazate pe fonduri europene, ce includ folosirea dronelor, si care se afla in curs de realizare.
Acestea sunt principalele NEAJUNSURI care dovedesc inaplicabilitatea dispozitiilor pe care le contine Ordinul nr. 8/2014 si care determina, de urgenta, o reactie din partea tuturor persoanelor
Petitie impotriva masurilor abuzive instituite prin Ordinul nr. 8/2014, emis de catre Ministrul Transporturilor care se considera vatamate prin normele acestui act abuziv.

Temei de drept :
Vointa repararii unui prejudiciu, ce este pe cale sa se produca, este sustinuta :
➢ Atat prin dispozitiile Constitutiei Romaniei :
Art. 52 - "Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica"
(1) Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.
(2) Conditiile si limitele exercitarii acestui drept se stabilesc prin lege organica.
(3) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.
Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta.
➢ Cat si prin prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ :
Art. 7 - "Procedura prealabila"
(1) Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia. Plangerea se poate adresa in egala masura organului ierarhic superior, daca acesta exista.
Art. 8 - "Obiectul actiunii judiciare"
(1) Persoana vatamata intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, nemultumita de raspunsul primit la plangerea prealabila adresata autoritatii publice emitente sau daca nu a primit nici un raspuns in termenul prevazut la art. 7 alin. (4), poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta, pentru a solicita anularea, in tot sau in parte, a actului, repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instantei de contencios administrativ si cel care se considera vatamat intr-un drept al sau, recunoscut de lege, prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a cererii.

Articole din presa

Semneaza petitia!

 

Pozele postate pe acest website nu apartin apffa.ro. Drepturile de autor apartin in intregime utilizatorilor.